HG´s historie

Herlufholm badmintons historie

HG stiftes

Herlufsholm Gymnastikforening er stiftet den 29. september 1932. Hovedafdelingen som paraplyorganisation bliver til noget senere. I mødeprotokollen for badmintonafdelingen kan man læse:

Møde 18. oktober 1944
Onsdag d. 18. Oktober afholdtes Møde hos Madsen, Guderup. Det blev vedtaget at fremsende Forslag til Generalforsamlingen angaaende: Nyordning af Gymnastikforeningens Bestyrelse. Der skulde derefter være en Hovedbestyrelse bestaaende af 3 + 6 Medlemmer. De sidste 6 skulde bestaa af Formand og Sekretær fra Gymnastik- Haandbold- og Badmintonafdelingerne, som herefter afholder hver sin Generalforsamling. Robert Hansen skulde forsøge at faa Hallen i Haslev Søndag d. 27/10 1944.

Selvstændig afdeling

Badmintonafdelingen blev stiftet som selvstændig afdeling den 1. oktober 1934, som den anden selvstændige afdelingen – efter håndboldafdelingen var blevet selvstændig afdeling i 1933.